×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Plebiscyt na najlepszych Uczniów - Sportowców

Dnia 13 stycznia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie odbędzie się Plebiscyt na 10 Najlepszych Uczniów - Sportowców Województwa Opolskiego za rok szkolny 2015/2016. Plebiscyt obejmuje trzy kategorie- szkoły podstawowe szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zgłoszenia sportowców prosimy przesyłać listownie ( e-mailem tylko zdjęcia) na adres SZS Opolskie podany poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2016r.

Zgłoszenie powinno zawierać formularz oraz załączniki:

  • PDFformularz zgloszenia.pdf (112,40KB)
  • zdjęcie w formie elektronicznej o bardzo dobrej rozdzielczości ( e-mailem, w temacie e-maila musi się znaleźć: słowo-plebiscyt , poziom edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna) – imię i nazwisko kandydata)

W formie papierowej ( wysłane pocztą):

  • formularz zgłoszeniowy podpisany przez dyrektora szkoły
  • Potwierdzenia osiągnięć ( ksera dyplomów lub inne poświadczenie)

Uwagi:

Do plebiscytu zgłaszają kandydatów nauczyciele a potwierdza dyrektor szkoły. Osiągnięcia wymienione w formularzu powinny obejmować okres od 1.09.2015 – 31.08.2016. Kandydat powinien reprezentować szkołę i stopień edukacji w jakim w wymienionym okresie się znajdował. Jeśli macie Państwo zwycięskie drużyny (gry zespołowe) prosimy o wybranie osoby (maksymalnie dwóch z zespołu), która zdaniem Państwa, powinna być nominowana, w plebiscycie nie mamy kategorii drużynowej. Kryteria oceny kandydatur w plebiscycie ( w kolejności ważności):

  1. Osiągnięcia w rozgrywkach szkolnych ( I-VIII miejsce w finałach ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej)
  2. Osiągnięcia w rozgrywkach szkolnych ( I-III miejsce w finałach wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
  3. Różnorodność dyscyplin
  4. Wybitne osiągnięcia w rozgrywkach klubowych i imprezach spoza rozgrywek szkolnych

Kryterium dodatkowe: średnia ocen i zachowanie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Adres na który wysyłamy zgłoszenia do dnia 30.12.2016:

Szkolny Związek Sportowy Opolskie , Opole ul. Szarych Szeregów 1 ,45-284 Opole

e-mail :

Podziel się na Facebooku
Patronaty

Nowa Gazeta

Nowa Trybuna Opolska

Tygodnik Ziemi Opolskiej

Wieści Gminy Komprachcice

Powiat Opolski

Urząd Marszałkowski