×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy do rezerwacji boisk na Orliku!. Boiska będą dla państwa dostępne w dniach poniedziałek - środa - piątek  godziny 15-22 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 12-20.               Zapraszamy do rezerwacji boisk na Orliku!. Boiska będą dla państwa dostępne w dniach poniedziałek - środa - piątek  godziny 15-22 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 12-20.

Komprachcicki Orzeł 2018

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Forum dla Gminy przystępuje do przygotowywania uroczystości wręczenia Komprachcickich Orłów. Komprachcicki Orzeł to tytuł mający na celu wyróżnianie i nagradzanie:uzdolnionych uczniów szkół z gminy Komprachcice za szczególne osiągnięcia w różnych formach współzawodnictwa, osób dorosłych lub ich grup, organizacji, przedsiębiorców za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i wychowawczo-trenerskie promujące Gminę Komprachcice, wzorową postawę w życiu społecznym, aktywną działalność na rzecz lokalnego rozwoju i podnoszenia jakości życia na terenie Gminy Komprachcice.

Zgodnie z Regulaminem prawo zgłaszania kandydatur posiadają:

  1. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
  2. dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
  3. dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
  4. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
  5. dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  6. organizacje pozarządowe
  7. sołtysi

Gala wręczenia wyróżnień będzie miała miejsce w dniu 21 czerwca br. o godz. 18.00. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur w terminie do 30 maja br. w Urzędzie Gminy pok.1. Poniżej załączamy Regulamin konkursu wraz z wzorami wniosków o nadanie tytułu.

Regulamin Komprachcicki Orzeł 2018.pdf
Wniosek o nadanie tytułu KOMPRACHCICKI ORZEŁ Seniorzy.docx
Wniosek o nadanie tytułu KOMPRACHCICKI ORZEŁ Uczniowie.docx
Oświadczenie.pdf

Podziel się na Facebooku
Patronaty

Nowa Gazeta

Nowa Trybuna Opolska

Tygodnik Ziemi Opolskiej

Wieści Gminy Komprachcice

Powiat Opolski

Urząd Marszałkowski