×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

W związku z przedłużeniem obostrzeń na terenie całego kraju, informujemy do 18 kwietnia boiska kompleksu ORLIK będą nieczynne.                     W związku z przedłużeniem obostrzeń na terenie całego kraju, informujemy do 18 kwietnia boiska kompleksu ORLIK będą nieczynne.                     W związku z przedłużeniem obostrzeń na terenie całego kraju, informujemy do 18 kwietnia boiska kompleksu ORLIK będą nieczynne.                     W związku z przedłużeniem obostrzeń na terenie całego kraju, informujemy do 18 kwietnia boiska kompleksu ORLIK będą nieczynne.                    

Komprachcicki Orzeł 2018

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Forum dla Gminy przystępuje do przygotowywania uroczystości wręczenia Komprachcickich Orłów. Komprachcicki Orzeł to tytuł mający na celu wyróżnianie i nagradzanie:uzdolnionych uczniów szkół z gminy Komprachcice za szczególne osiągnięcia w różnych formach współzawodnictwa, osób dorosłych lub ich grup, organizacji, przedsiębiorców za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i wychowawczo-trenerskie promujące Gminę Komprachcice, wzorową postawę w życiu społecznym, aktywną działalność na rzecz lokalnego rozwoju i podnoszenia jakości życia na terenie Gminy Komprachcice.

Zgodnie z Regulaminem prawo zgłaszania kandydatur posiadają:

  1. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
  2. dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
  3. dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
  4. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
  5. dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  6. organizacje pozarządowe
  7. sołtysi

Gala wręczenia wyróżnień będzie miała miejsce w dniu 21 czerwca br. o godz. 18.00. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur w terminie do 30 maja br. w Urzędzie Gminy pok.1. Poniżej załączamy Regulamin konkursu wraz z wzorami wniosków o nadanie tytułu.

Regulamin Komprachcicki Orzeł 2018.pdf
Wniosek o nadanie tytułu KOMPRACHCICKI ORZEŁ Seniorzy.docx
Wniosek o nadanie tytułu KOMPRACHCICKI ORZEŁ Uczniowie.docx
Oświadczenie.pdf

Podziel się na Facebooku
Patronaty

Nowa Gazeta

Nowa Trybuna Opolska

Tygodnik Ziemi Opolskiej

Wieści Gminy Komprachcice

Powiat Opolski

Urząd Marszałkowski