×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

„Umiem pływać”

Startuje program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Do zrealizowania jest 10 jednostek lekcyjnych nauki pływania, po 1,5 godziny każda. Zajęcia będą odbywały się na basenie w Tułowicach pod okiem instruktorów nauki pływania. W naszej gminie zajęcia rozpoczną się odpowiednio 24 i 25 września br. i potrwają do końca listopada. Szczegóły przekażą dzieciom i uczniom nauczyciele ze szkół naszej gminy.

PSP Komprachcice

PSP Domecko

WTOREK

Wyjazd – 14.00

Powrót ok. 17.00

PSP Polska Nowa Wieś

PSP Wawelno

ŚRODY

Wyjazd – 14.00

Powrót – ok. 17.00

24 września

25 września

1 października

2 października

8 października

9 października

15 października

16 października

22 października

23 października

29 października

30 października

5 listopada

6 listopada

12 listopada

13 listopada

19 listopada

20 listopada

26 listopada

27 listopada

Podziel się na Facebooku
Patronaty

Nowa Gazeta

Nowa Trybuna Opolska

Tygodnik Ziemi Opolskiej

Wieści Gminy Komprachcice

Powiat Opolski

Urząd Marszałkowski