×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Cennik

Ceny wynajmu brutto (z VAT) za 1 godzinę hali sportowej na zajęcia rekreacyjne:

Od poniedziałku do niedzieli 100 zł
Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Komprachcice, 
niezależnie od dnia tygodnia

10 zł

Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Komprachcice,
niezależnie od dnia tygodnia
5 zł

 

Ceny wynajmu brutto (z VAT) za 1 godzinę hali sportowej na imprezy sportowe i kulturalne
niezależnie od miesiąca i dnia tygodnia oraz liczby biorących w imprezie osób:

dla osób fizycznych, klubów sportowych i innych instytucji 150 zł
dla klubów sportowych i innych organizacji z terenu Gminy Komprachcice 10 zł
dla młodzieżowych klubów sportowych i innych organizacji z terenu Gminy Komprachcice 5 zł

 

Ceny wynajmu brutto (z VAT) za 1 godzinę hali sportowej na imprezy artystyczne i targowe
niezależnie od miesiąca i dnia tygodnia:

Imprezy, w których udział bierze nie więcej niż 100 osób 150 zł
Imprezy o udziale powyżej 100 osób, lecz nie więcej niż 300 osób 250 zł
Imprezy, w których udział bierze więcej niż 300 osób 350 zł

 

Opłata brutto (z VAT) za umieszczenie reklamy, za 1 m2 powierzchni, za miesiąc:

Reklama wewnątrz hali sportowej 20 zł
Reklama poza halą sportową 5 zł
Dla klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Komprachcice 1 zł

 

Podziel się na Facebooku
Patronaty

Nowa Gazeta

Nowa Trybuna Opolska

Tygodnik Ziemi Opolskiej

Wieści Gminy Komprachcice

Powiat Opolski

Urząd Marszałkowski